Spolupráce
fr cz

Cena z chemii

Cena Jean-Marie Lehna

Cenu Jean-Marie Lehna za chemii (dříve nazývanou Cena za chemii) společně pořádají Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Solvay CR. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů, na kterých pracují v rámci svého doktorandského studia.

Výherci obdrží jednak finanční podporu, jednak dostanou možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře ve Francii.

Slavnostní předání se uskuteční dne 16. června 2017 na recepci v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví, za přítomnosti velvyslance Francie v České republice. Ocenění laureátům předá pan profesor Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1987.

Následující dokument je určený vysokým školám, které by rády přihlásily své studenty do soutěže o Cenu Jean-Marie Lehna za chemii. V dokumentu jsou souhrnně uvedeny podmínky, které musí studenti splňovat, a taktéž průběh výběrového řízení:

PDF - 357.1 kb
Conditions Jean-Marie Lehn 2017

Za účelem propagace níže naleznete ke stažení plakát týkající se udělování cen Jean-Marie Lehna za chemii:

PDF - 591.6 kb
Flyer J-M Lehn 2017

V případě, že vaše vysoká škola nebyla ve věci udělování cen Josepha Fouriera za počítačové vědy Francouzským velvyslanectvím v České republice kontaktována, kontaktujte nás: