1968 – 2018 Paříž – Praha: Bouřící se Evropa

Debatní cyklus 1968 – 2018 Paříž – Praha: Bouřící se Evropa

Tento debatní cyklus organizovaný ve spolupráci se think tankem Europeum je v duchu výzvy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona k demokratickým shromážděním, k „navrácení se k zálibě ve výměně názorů, k debatě, či dokonce ke kontroverzi v Evropě, smyslem jejíž existence je neustálý vývoj.“ 

Připomenutí si roku 1968 jako symbolu občanské angažovanosti, proměny společnosti a mladého ducha také hladu po demokracii a sjednocení Evropy bude představovat výchozí bod pro celý program debat zaměřený na 4 tematické bloky:

  • Občanská společnost od 1968 – 2018: Vznik a uznání nových aktérů v Evropě.
  • Vzpoura a utopie.
  • Generace.
  • 1968 – 2018: proč pokračovat společně ve sjednocené Evropě? Co nás spojuje?