Cena v oblasti jaderného výzkumu

Cena Becquerel

Společnosti Electricité de France a ATMEA a Velvyslanectví Francie v České republice se rozhodly poprvé udělit Becquerelovu cenu za vědu pro české vysokoškolské studenty za vědeckou práci v rámci jejich doktorandského studia v oblasti jaderného výzkumu. Ceny se týkají všech aspektů této problematiky.

Ocenění získají finanční podporu a možnost vycestovat na stáž do jimi zvolené výzkumné laboratoře ve Francii.

Slavnostní předání se uskuteční dne 16. června 2017 na recepci v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví, za přítomnosti velvyslance Francie v České republice. Ceny předá nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1987 prof. Jean-Marie Lehn.

Níže uvedený dokument je určen vysokým školám, které mají zájem přihlásit své studenty do soutěže o Bequerelovu cenu v oblasti jaderného výzkumu. Obsahuje podmínky, jež musí studenti splňovat, a popis toho, jak výběr probíhá:

Za účelem propagace naleznete ke stažení plakát týkající se udělování cen Becquerela.

V případě, že vaše vysoká škola nebyla ve věci udělování Becquerelovy ceny za počítačové vědy Francouzským velvyslanectvím v České republice kontaktována, kontaktujte nás:

Odesláním formuláře projevuje souhlas s našimi Podmínkami pro ochranu osobních údajů.