Vědecké ceny 2017

Slavnostní předávání vědeckých cen pro rok 2017 proběhlo dne 16. Června v prostorách Francouzského velvyslanectví v Praze, v Buquoyském paláci. Ceremoniálu předsedali: Roland Galharague, velvyslanec Francie v ČR, Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu a výzkum a Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii z roku 1987 a iniciátor akce.

Do letošního ročníku se přihlásilo 95 kandidátů z celé ČR ve věku do 30 let, kteří byli nejprve vybráni svými institucemi a kteří následně předstoupili před porotu složenou z českých a francouzských odborníků s obhajobou své práce.

Z těchto prezentací a obhajob nakonec vzešlo 22 vítězů z následujících šesti oborů, přičemž každý z nich je podpořen sponzory:

  • chemie (Solvay a Česká společnost chemická)
  • počítačové vědy a informatika (Atos a IT4Innovations)
  • lékařství (Pierre Fabre Médicament)
  • farmacie (Sanofi)
  • jaderný výzkum (Electricité de France a ATMEA – letos nově)
  • humanitní a společenské vědy (Karel Janeček – letos nově)

Tři nejlepší uchazeči dostanou finanční odměnu v podobě šeku věnovaného příslušnou sponzorskou společností. První dva výherci navíc od Francouzského velvyslanectví v České republice obdrží stipendium na měsíční stáž ve francouzské laboratoři dle vlastního výběru.

Cena za farmacii – SANOFI, Jaroslava ŠEFLOVÁ (Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) za práci nazvanou « Inhibitors of Sodium-Potassium ATPase ».

Cena Alberta Schweitzera – Pierre Fabre Médicament, Hana KOLÁŘOVÁ (První lékařská fakulta – Univerzita Karlova v Praze) za práci nazvanou « Developmental, biochemical and molecular aspects of rare diseases ».

Cena Josepha Fouriera – Atos, Jan ZAPLETAL (IT4Innovations Národní superpočítačové centrum, Technická univerzita Ostrava) za práci nazvanou « Parallel boundary element method for HPC ».

Zvláštní ocenění – IT4Innovations, Radek HRBÁČEK (Přírodovědecká fakulta – Univerzita Palackého v Olomouci) za práci nazvanou « Automated Large-Scale Multi-Objective Parallel Evolutionary Circuit Design and Approximation»

Cena Jean-Marie Lehna - Solvay CR, Miroslav POLOŽIJ (Přírodovědecká fakulta – Univerzita Karlova v Praze) za práci nazvanou « Theoretical investigation of structure and catalytic activity of hierarchical zeolites ».

Zvláštní ocenění – Česká společnost chemická, Daniel BŮŽEK (Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i. ; Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně) za práci nazvanou « Photofunctional Nanoparticles of PCN-222 for Photodynamic Therapy of Cancer Disease»

Cena H. Becquerela – EDF a ATMEA, Lenka PROCHÁZKOVÁ (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – České vysoké učení technické v Praze) za práci nazvanou « ZnO-based scintillators with band gap modulation ».

Cena Jacquese Derridy – Karel Janeček, Jana KOČKOVÁ (Fakulta sociálních studií – Masarykova univerzita v Brně) za práci nazvanou « The transformation of the post-socialist large housing estate: comparative study ».

<< >>