Autoři/Spisovatelé

 • Stipendia pro spisovatele – Centre national du livre (CNL)
 • Oprávnění žadatelé: frankofonní spisovatelé
 • Stipendium: 5000 euro hrubého na přípravu projektů a rešerši (découverte) / 8–15000 euro hrubého na tvůrčí psaní a kreativní projekty (création) / 30000 euro hrubého na sabatový rok (année sabbatique)
 • Nejzazší datum podání žádosti: 3x za rok (20. února, 10. června, 4. listopadu)
 • Více informací na: www.centrenationaldulivre.fr
   
 • Stipendium Cioran (esejistické) – Centre national du livre (CNL)
 • Oprávnění žadatelé: frankofonní spisovatelé (esejisté)
 • Stipendium: 18000 euro
 • Nejzazší datum podání žádosti: 1x za rok: 26. února 
 • Více informací na: www.centrenationaldulivre.fr
   
 • Ateliéry a rezidenční pobyty – Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL)
 • Oprávnění žadatelé: francouzští i zahraniční překladatelé, kteří mají podepsanou smlouvu s nakladatelem, ale i spisovatelé, kteří chtějí pracovat společně s překladateli; vědci a lingvisté
 • Stipendium: poplatek 20 euro na den a osobu může být uznán jako stipendium CNL anebo odpuštěn (v druhém případě žádost přijímá CITL)
 • Nejzazší datum podání žádosti: 3x za rok (20. února, 10. června, 4. listopadu) pro CNL, 5x za rok pro CITL (31. ledna, 31. března, 31. května, 31. srpna, 30. listopadu)
 • Více informací na: www.atlas-citl.org/conditions-de-sejour/
   
 • Rezidenční pobyt tvůrčího psaní nadace Jan Michalski
 • Oprávnění žadatelé: překladatelé a spisovatelé
 • Stipendium: poplatek za pobyt (od 2 týdnů do 6 měsíců) + stipendium 1200 CHF na měsíc + proplacení cestovného
 • Nejzazší datum podání žádosti: 1x za rok: 15. září
 • Více informací na: www.fondation-janmichalski.com
   
 • Rezidenční pobyt v Praze
 • Oprávnění žadatelé: zahraniční spisovatelé a překladatelé
 • Stipendium: poplatky za ubytování + cestovné + měsíční stipendium 600 euro
 • Nejzazší datum podání žádosti: 1x za rok: 31. srpna 
 • Více informací na: www.prahamestoliteratury.cz
 • Rezidenční pobyt Českého literárního centra
 • Oprávnění žadatelé: zahraniční překladatelé z češtiny, kterým už vyšel alespoň jeden překlad
 • Stipendium: poplatky za ubytování + stipendium 250 euro na týden
 • Nejzazší datum podání žádosti: 2x za rok: 31. října, 31. března 
 • Více informací na: www.czechlit.cz/cz/grant

Kontakty
Evelína Koptišová, Projektová manažerka – literární sekce: 221 401 032, evelina.koptisova@ifp.cz.
Florence Salanouve, Atašé pro spolupráci v literární oblasti a názorové debaty – ředitelka Mediatéky: 221 401 012, florence.salanouve@ifp.cz