Autoři/Spisovatelé

 • Stipendia pro spisovatele – Centre national du livre (CNL)
 • Oprávnění žadatelé: frankofonní spisovatelé
 • Stipendium: 5000 euro hrubého na přípravu projektů a rešerši (découverte) / 8–15000 euro hrubého na tvůrčí psaní a kreativní projekty (création) / 30000 euro hrubého na sabatový rok (année sabbatique)
 • Nejzazší datum podání žádosti: 3x za rok (31. října, 20. února, 10. června 2019)
 • Více informací na: www.centrenationaldulivre.fr/fr/auteur-traducteur/aides_aux_auteurs/
   
 • Stipendium Cioran (esejistické) – Centre national du livre (CNL)
 • Oprávnění žadatelé: frankofonní spisovatelé (esejisté)
 • Stipendium: 8000 euro
 • Nejzazší datum podání žádosti: 1x za rok: 28. února 2019
 • Více informací na: www.centrenationaldulivre.fr/fr/auteur-traducteur/aides_aux_auteurs/
   
 • Ateliéry a rezidenční pobyty – Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL)
 • Oprávnění žadatelé: francouzští i zahraniční překladatelé, kteří mají podepsanou smlouvu s nakladatelem, ale i spisovatelé, kteří chtějí pracovat společně s překladateli; vědci a lingvisté
 • Stipendium: poplatek 20 euro na den a osobu může být uznán jako stipendium CNL anebo odpuštěn (v druhém případě žádost přijímá CITL)
 • Nejzazší datum podání žádosti: 3x za rok (31. října, 20. února, 10. června 2019) pro CNL, 5x za rok pro CITL (31. ledna, 31. března, 31. května, 31. srpna, 30. listopadu 2019)
 • Více informací na: www.atlas-citl.org/conditions-de-sejour/
   
 • Rezidenční pobyt tvůrčího psaní nadace Jan Michalski
 • Oprávnění žadatelé: překladatelé a spisovatelé; na rok 2020 je určité procento pobytů rezervováno pro žánr nature writing: fikce nebo tvůrčí psaní zvyšující povědomí o přírodě a životním prostředí, zabývající se udržitelnými způsoby života a přispívající k hlubšímu pochopení provázanosti kultury a přírody a důsledků lidského jednání 
 • Stipendium: poplatek za pobyt (od 2 týdnů do 6 měsíců) + stipendium 1200 CHF na měsíc + proplacení cestovného
 • Nejzazší datum podání žádosti: 1x za rok: 15. září 2019
 • Více informací na: www.fondation-janmichalski.com/residence-pour-ecrivains/devenir-resident/
   
 • Rezidenční pobyt v Praze
 • Oprávnění žadatelé: zahraniční spisovatelé a překladatelé
 • Stipendium: poplatky za ubytování + cestovné + měsíční stipendium 600 euro
 • Nejzazší datum podání žádosti: 1x za rok: 31. srpna 2019
 • Více informací na: www.prahamestoliteratury.cz/en/about/

Kontakty
Evelína Koptišová, Projektová manažerka – literární sekce: 221 401 032, evelina.koptisova@ifp.cz.
Florence Salanouve, Atašé pro spolupráci v literární oblasti a názorové debaty – ředitelka Mediatéky: 221 401 012, florence.salanouve@ifp.cz.