Knihkupci

 • Dotace pro knihkupce na vytvoření nebo doplnění fondu ve francouzštině – Centre national du livre (CNL)
  • Oprávnění žadatelé: čeští knihkupci
  • Dotace: výše dotace závisí na aktuálním rozpočtu a celkovém počtu podpořených projektů, uděluje se na: nákup děl / animace / reklamu a propagaci / získávání profesionálních nástrojů a dovedností / renovace
  • Nejzazší datum podání žádosti: 3x za rok (4. ledna, 1. dubna, 31. července 2019)
  • Více informací na: www.centrenationaldulivre.fr/fr/libraire/presentation/
    
 • Dotace knihkupectvím s označením „librairies francophones de référence“ – Centre national du livre (CNL)
  • Oprávnění žadatelé: česká knihkupectví, která obdržela označení „librairie francophone de référence“ (o něj je nutné požádat)
  • Dotace: výše dotace závisí na aktuálním rozpočtu a celkovém počtu podpořených projektů, uděluje se na: nákup děl / animace / reklamu a propagaci / získávání profesionálních nástrojů a dovedností / renovace
  • Nejzazší datum podání žádosti: 3x za rok (4. ledna, 1. dubna, 31. července 2019)
  • Více informací na: www.centrenationaldulivre.fr/fr/libraire/presentation/
    
 • Dotace na školení frankofonních knihkupců – Centre national du livre (CNL)

Kontakty
Evelína Koptišová, Projektová manažerka – literární sekce: 221 401 032, evelina.koptisova@ifp.cz.
Florence Salanouve, Atašé pro spolupráci v literární oblasti a názorové debaty – ředitelka Mediatéky: 221 401 012, florence.salanouve@ifp.cz.