Knihkupci

 • Dotace pro knihkupce na vytvoření nebo doplnění fondu ve francouzštině – Centre national du livre (CNL)
  • Oprávnění žadatelé: čeští knihkupci
  • Dotace: až 15000 euro, výše dotace závisí na aktuálním rozpočtu a celkovém počtu podpořených projektů, uděluje se na: nákup děl / animace / reklamu a propagaci / získávání profesionálních nástrojů a dovedností / renovace
  • Nejzazší datum podání žádosti: 2x za rok (30. dubna, 31. července)
  • Více informací na: www.centrenationaldulivre.fr
    
 • Dotace knihkupectvím s označením „librairies francophones de référence“ – Centre national du livre (CNL)
  • Oprávnění žadatelé: česká knihkupectví, která obdržela označení „librairie francophone de référence“ (o něj je nutné požádat)
  • Dotace: až 15000 euro, výše dotace závisí na aktuálním rozpočtu a celkovém počtu podpořených projektů, uděluje se na: nákup děl / animace / reklamu a propagaci / získávání profesionálních nástrojů a dovedností / renovace
  • Nejzazší datum podání žádosti: 2x za rok (30. dubna, 31. července)
  • Více informací na: www.centrenationaldulivre.fr
    
 • Dotace na školení frankofonních knihkupců – Centre national du livre (CNL)
  • Oprávnění žadatelé: čeští knihkupci
  • Dotace: maximálně 2000 euro
  • Nejzazší datum podání žádosti: 2x za rok (30. dubna, 31. července)
  • Více informací nawww.centrenationaldulivre.fr

Kontakty
Evelína Koptišová, Projektová manažerka – literární sekce: 221 401 032, evelina.koptisova@ifp.cz.
Florence Salanouve, Atašé pro spolupráci v literární oblasti a názorové debaty – ředitelka Mediatéky: 221 401 012, florence.salanouve@ifp.cz