Knihovníci

  • Dotace pro knihovny podporující četbu u specifických publik – Centre national du livre (CNL)
    • Oprávnění žadatelé: francouzské a české knihovny, které cílí na specifické publikum: hendikepované osoby, hospitalizované osoby, osoby závislé na druhých neschopné běžné návštěvy knihovny, osoby ve výkonu trestu, děti a mládež 
    • Dotace: výše finanční podpory je vyčíslena na základě uznatelných nákladů, minimální dotace je 1500 euro (5000 euro na fond knih pro děti a mládež)
    • Nejzazší datum podání žádosti: 2x za rok (26. března, 18. června)
    • Více informací na: www.centrenationaldulivre.fr

Kontakty
Evelína Koptišová, Projektová manažerka – literární sekce: 221 401 032, evelina.koptisova@ifp.cz.
Florence Salanouve, Atašé pro spolupráci v literární oblasti a názorové debaty – ředitelka Mediatéky: 221 401 012, florence.salanouve@ifp.cz.