Ostatní

  • Kulturní pobyt – Ministerstvo kultury Francie
    • Oprávnění žadatelé: kdokoliv, jehož profesním zájmem je frankofonní literatura 
    • Stipendium: závisí na druhu pobytu
    • Nejzazší datum podání žádosti: závisí na druhu pobytu
    • Více informací na: www.culture.gouv.fr

Kontakty
Evelína Koptišová, Projektová manažerka – literární sekce: 221 401 032, evelina.koptisova@ifp.cz.
Florence Salanouve, Atašé pro spolupráci v literární oblasti a názorové debaty – ředitelka Mediatéky: 221 401 012, florence.salanouve@ifp.cz