Překladatelé

  • Stipendia pro překladatele – Centre national du livre (CNL)

o    Oprávnění žadatelé: překladatelé z češtiny do francouzštiny, kterým ve Francii vyšel už alespoň jeden překlad
o    Stipendium: 5000 nebo 8000 euro hrubého
o    Nejzazší datum podání žádosti: 3x za rok (20. února, 10. června, 4. listopadu)
o    Více informací: zde

  • Pobytová stipendia pro překladatele – Centre national du livre (CNL)

o    Oprávnění žadatelé: překladatelé z francouzštiny do češtiny, kterým vyšel už alespoň jeden překlad
o    Stipendium: 2 000 euro hrubého na 1-3 měsíce
o    Nejzazší datum podání žádosti: 3x za rok (20. února, 10. června, 4. listopadu)
o    Více informací: zde

  • Ateliéry a rezidenční pobyty – Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL)

o    Oprávnění žadatelé: francouzští i čeští překladatelé, kteří mají podepsanou smlouvu s nakladatelem, ale i spisovatelé, kteří chtějí pracovat společně s překladateli; vědci a lingvisté
o    Stipendium: poplatek 20 euro na den a osobu může být uznán jako stipendium CNL anebo odpuštěn (v druhém případě žádost přijímá CITL)
o    Nejzazší datum podání žádosti: 3x za rok (20. února, 10. června, 4. listopadu) pro CNL, 5x za rok pro CITL (31. ledna, 31. března, 31. května, 31. srpna, 30. listopadu)
o    Více informací na: www.atlas-citl.org

  • Stipendium Maison Antoine Vitez

o    Oprávnění žadatelé: překladatelé divadelních her
o    Stipendium: 2500 euro nebo 1250 euro
o    Nejzazší datum podání žádosti: 1x za rok: 30. dubna
o    Více informací na: www.maisonantoinevitez.com

  • Rezidenční pobyt tvůrčího psaní nadace Jan Michalski

o    Oprávnění žadatelé: překladatelé a spisovatelé
o    Stipendium: poplatek za pobyt (od 2 týdnů do 6 měsíců) + stipendium 1200 CHF na měsíc + proplacení cestovného
o    Nejzazší datum podání žádosti: 1x za rok: 15. září 
o    Více informací na: www.fondation-janmichalski.com

  • Rezidenční pobyt v Praze

o    Oprávnění žadatelé: zahraniční spisovatelé a překladatelé
o    Stipendium: poplatky za ubytování + cestovné + měsíční stipendium 600 euro
o    Nejzazší datum podání žádosti: 1x za rok: 31. srpna 
o    Více informací na: www.prahamestoliteratury.cz

  • Rezidenční pobyt Českého literárního centra

o    Oprávnění žadatelé: zahraniční překladatelé z češtiny, kterým už vyšel alespoň jeden překlad
o    Stipendium: poplatky za ubytování + stipendium 250 euro na týden
o    Nejzazší datum podání žádosti: 2x za rok: 31. října, 31. března
o    Více informací na: www.czechlit.cz

Kontakty
Evelína Koptišová, Projektová manažerka – literární sekce: 221 401 032, evelina.koptisova@ifp.cz.
Florence Salanouve, Atašé pro spolupráci v literární oblasti a názorové debaty – ředitelka Mediatéky: 221 401 012, florence.salanouve@ifp.cz