Překladatelé

  • Stipendia pro překladatele – Centre national du livre (CNL)

o    Oprávnění žadatelé: překladatelé z češtiny do francouzštiny
o    Stipendium: 5000 nebo 8000 euro hrubého
o    Nejzazší datum podání žádosti: 3x za rok (31. října, 20. února, 10. června 2019)
o    Více informací na: www.centrenationaldulivre.fr/fr/auteur-traducteur/aide_a_la_traduction/ 

  • Pobytová stipendia pro překladatele – Centre national du livre (CNL)

o    Oprávnění žadatelé: překladatelé z francouzštiny do češtiny
o    Stipendium: 2 000 euro hrubého na 1-3 měsíce
o    Nejzazší datum podání žádosti: 3x za rok (31. října, 20. února, 10. června 2019)
o    Více informací na: www.centrenationaldulivre.fr/fr/auteur-traducteur/aide_a_la_traduction/ 

  • Ateliéry a rezidenční pobyty – Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL)

o    Oprávnění žadatelé: francouzští i čeští překladatelé, kteří mají podepsanou smlouvu s nakladatelem, ale i spisovatelé, kteří chtějí pracovat společně s překladateli; vědci a lingvisté
o    Stipendium: poplatek 20 euro na den a osobu může být uznán jako stipendium CNL anebo odpuštěn (v druhém případě žádost přijímá CITL)
o    Nejzazší datum podání žádosti: 3x za rok (31. října, 20. února, 10. června 2019) pro CNL, 5x za rok pro CITL (31. ledna, 31. března, 31. května, 31. srpna, 30. listopadu 2019)
o    Více informací na: www.atlas-citl.org/conditions-de-sejour/

  • Stipendium Maison Antoine Vitez

o    Oprávnění žadatelé: překladatelé divadelních her
o    Stipendium: 2500 euro nebo 1250 euro
o    Nejzazší datum podání žádosti: 1x za rok: 30. dubna 2019
o    Více informací na: www.maisonantoinevitez.com/fr/aide-traduction.html

  • Rezidenční pobyt tvůrčího psaní nadace Jan Michalski

o    Oprávnění žadatelé: překladatelé a spisovatelé; na rok 2020 je určité procento pobytů rezervováno pro žánr nature writing: fikce nebo tvůrčí psaní zvyšující povědomí o přírodě a životním prostředí, zabývající se udržitelnými způsoby života a přispívající k hlubšímu pochopení provázanosti kultury a přírody a důsledků lidského jednání 
o    Stipendium: poplatek za pobyt (od 2 týdnů do 6 měsíců) + stipendium 1200 CHF na měsíc + proplacení cestovného
o    Nejzazší datum podání žádosti: 1x za rok: 15. září 2019
o    Více informací na: www.fondation-janmichalski.com/residence-pour-ecrivains/devenir-resident/

  • Rezidenční pobyt v Praze

o    Oprávnění žadatelé: zahraniční spisovatelé a překladatelé
o    Stipendium: poplatky za ubytování + cestovné + měsíční stipendium 600 euro
o    Nejzazší datum podání žádosti: 1x za rok: 31. srpna 2019
o    Více informací na: www.prahamestoliteratury.cz/en/about/

Kontakty
Evelína Koptišová, Projektová manažerka – literární sekce: 221 401 032, evelina.koptisova@ifp.cz.
Florence Salanouve, Atašé pro spolupráci v literární oblasti a názorové debaty – ředitelka Mediatéky: 221 401 012, florence.salanouve@ifp.cz.