Knižní

Literární sekce má za úkol aktivně podporovat šíření aktuální i minulé francouzské tvorby v České republice, a to jak přímou podporou českých nakladatelů prostřednictvím grantového programu  F.X. Šalda, jako i prostřednictvím návštěv francouzských autorů u příležitosti již tradičních akcí s literaturou spojených, jako jsou Svět knihy či Noc literatury a další.

Ve spolupráci s českými nakladateli zároveň zve do České republiky současné autory, jejichž knihy se aktuálně objevují na českém trhu v rámci dvou festivalových cyklů: Francouzský literární jaro a Francouzský literární podzim.

Literární sekce rovněž informuje o dalších typech podpory ze strany francouzských institucí jako je třeba Národní knižní centrum ( CNL) udělující dotace také zahraničním nakladatelům a stipendia pro překladatele z francouzštiny.