Překladatelská stipendia

Pobytová stipendia pro zahraniční překladatele – Ministerstvo kultury a komunikace 

Pobytová stipendia pro zahraniční překladatele od Centre National du Livre

Tato finanční pomoc je určena zahraničním překladatelům, kteří by chtěli odjet do Francie a věnovat se tam překladu francouzských knih. Cílem této pomoci je rozvíjet síť profesionálních překladatelů z francouzštiny do cizích jazyků a podporovat vydávání francouzských děl v zahraničí.

Překladatelé musí obhájit svůj projekt překladu nějakého francouzského díla, který musí být smluvně zajištěn se zahraničním nakladatelem. Překladatelé také musí mít bydliště v zahraničí. Přijímají se všechny literární žánry (literatura, poesie, literatura pro mládež, humanitní a sociální vědy) a všechna díla, včetně těch, která spadají do veřejné sféry.

Více informací: http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/auteur-traducteur/aide_a_la_traduction/bourse-de-sejour-aux-traducteurs-etrangers/

2 000 měsíčně brutto na pokrytí výdajů spojených s pobytem, kromě cestovních výdajů
délka pobytu: jeden až tři měsíce nebo až šest měsíců u mimořádných projektů.

Přihláška

Kalendář: 3 uzávěrky do roka:

  • 20. února
  • 10. června
  • 31. října.

Samotná komise zasedá přibližně 3 měsíce od data uzávěrky.

Formulář žádosti o překladatelské stipendium ke stažení

POZOR: žádost posílá do Centre National du Livre Literární sekce Francouzského institutu. Posudek od Francouzského institutu v Praze je nedílnou součástí žádosti. Proto prosím dodejte všechny potřebné dokumenty s dostatečným předstihem na kontakt.

Další instituce

Další instituce nabízející stipendia a pobyty pro překladatele:

Mezinárodní federace překladatelů

Mezinárodní federace překladatelů je mezinárodní uskupení sdružení překladatelů, tlumočníků a terminologů. Jejími členy je více než sto sdružení z asi padesáti zemí. Cílem federace je propagace profesionality v oborech, které zastupuje. Zabývá se rovněž podmínkami výkonu této profese v různých zemích a snaží se propagovat práva překladatele a svobodu vyjadřování.

Mezinárodní kolej literárních překladatelů (Arles)

Hlavním posláním CITL je poskytovat pobyty profesionálním překladatelům z celého světa. Kolej neposkytuje žádné kurzy a nezajišťuje žádné ediční služby.

  • CITL také rozvíjí dvoustranné mezinárodní vztahy s některými zeměmi formou vzdělávacích seminářů v rámci celoživotního vzdělávání pro začínající i zkušené překladatele.
  • Kolej dále vystupuje jako iniciátor celé řady kulturních pořadů, kolokvií a kulatých stolů ve městě Arles a okolí.

Dům Antoina Viteze – Mezinarodní centrum divadelního překladu 

Dům Antoina Viteze (významný francouzský divadelní režisér, pozn. překl.) je asociací, sdružující jazykovědce a divadelníky, kteří si přejí společně pracovat na propagaci divadelního překladu a na objevování mezinárodního repertoáru a moderních dramaturgií. Tento cíl, který byl vytýčen již před třinácti lety zakladateli asociace, k nimž patřil i Jean-Michel Déprats (francouzský překladatel Shakespeara, univerzitní profesor, pozn. překl.), dodnes zůstává důvodem jeho existence.

Evropská sít mezinárodních center literárních překladatelů

RECIT je evropská síť 10 center literárního překladu, která nabízí možnosti stáží pro překladatele a organizuje setkání se spisovateli.