O nás

Jazyková a vzdělávací sekce podporuje šíření francouzského jazyka v české společnosti a zajišťuje spolupráci ve specifických oblastech vzdělávání.

Vědecká a univerzitní sekce má za úkol posilovat účast Francie na vzdělávání českých studentů (pomocí studijních pobytů ve Francii či česko-francouzských studijních programů v České republice) a rozvíjet výměny zkušeností ve vědecké a technologické oblasti.

Literární sekce podporuje francouzskou vydavatelskou činnost v České republice s cílem propagovat zejména autory a díla z oblasti krásné literatury a společenských věd.

Koordinační centrum Sítě Francouzských aliancí v České republice pro 6 Francouzských aliancí v Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Pardubicích, Plzni a Ostravě.

Vaše kontaktní osoby

Kulturní spolupráce
Fanette Escallier,
Kulturní atašé
Florence Salanouve, Vedoucí mediatéky a literární sekce 

Vzdělávací spolupráce
Hélène BuissonAtašé pro francouzský jazyk

Vědecká a univerzitní spolupráce
Mathieu WellhoffAtašé pro vědu a vysoké školy

Pronájem prostor

Kateřina Nevečeřalová

Kontaktujte nás pro více informací:

Odesláním formuláře projevujete souhlas s našimi Podmínkami pro ochranu osobních údajů.