Petr Janyška důstojníkem francouzského Řádu umění a literatury

Velvyslanec Francie Roland Galharague předal ve čtvrtek 8. února 2018  insignie důstojníka Řádu umění a literatury bývalému velvyslanci České republiky ve Francii, panu Petru Janyškovi.

Vyznamenání mu bylo uděleno za jeho činnost v oblasti posilování kulturních vztahů mezi Českou republikou a Francií

Jako šiřitel frankofonní a evropské kultury, Petr Janyška oddaně bránil hodnoty, jež jsou základem naší společné identity založené na humanismu, štědrosti, solidaritě a lásce  ke kultuře.

Hodnoty, jimž je věrný dodnes,  coby vytříbený analytik a komentátor politického a kulturního vývoje ve Francii

Petr Janyška je rovněž držitelem dalšího francouzského státního vyznamenání, Velkodůstojníka Řádu za zásluhy. 

Řád umění a literatury

Řád umění a literatury je francouzským čestným vyznamenáním, které vzniklo 2. května 1957. Uděluje je ministr kultury. Řád umění a literatury se uděluje jako „odměna osobám, které se významně prosadily svou činností v umělecké nebo literární oblasti či významně přispěly k vlivu umění a literatury ve Francii a ve světě“.

<< >>