Programy pro učitele

Učitelé představují významnou spojku s francouzským jazykem a kulturou. Francouzský institut se proto snaží je podporovat tím, že jim podává informace o možnostech stáží, nabízí další vzdělávání a poskytuje možnost vyměňovat si zkušenosti a nahlížet do výukových materiálů online přes platformu IF Profs.