Barrandův workshop na téma jaderný výzkum

  • 16. a 17. dubna 2018 v Liblici
  • Další workshop: 2019 (Caen, Francie)

Barrandův workshop na téma jaderný výzkum (2019)

Ve dnech 25. a 26. dubna 2019 se ve francouzském městě Honfleur konal druhý francouzsko-český vědecký workshop o jaderném výzkumu.

Zúčastnilo se ho na 40 českých výzkumníků, kteří měli příležitost diskutovat se svými francouzskými protějšky při představení celkem 24 prezentací a 10 vědeckých posterů. Navštívili také centrum francouzského urychlovače těžkých iontů GANIL, v jehož prostorách k setkání došlo. 

Účastníci semináře se zaměřili na otázky základního výzkumu (výzkumná infrastruktura, jaderná fyzika a astrofyzika) i výzkumu aplikovaného (jaderná detekce, využití v medicíně, biologické účinky).

V souvislosti s brexitem se Česká republika s Francií stanou jedinými dvěma evropskými zeměmi, které se ve výzkumu zaměřují na využívání jaderné energie pro civilní účely. Setkání tak bylo příležitostí pohovořit o probíhající dobře strukturované spolupráci mezi výzkumníky obou zemí a nastínit možnosti nových projektů vědecké spolupráce, které by mohly být dále podpořeny prostředky z programů Barrande mobility a Barrande fellowships za cílem vytvořit v budoucnu celoevropské projekty vědecké spolupráce typu Horizon 2020.

Seznam účastníků a jejich prezentace naleznete zde a více informací o setkání zde.

Další Barrandův workshop o jaderném výzkumu by se měl konat v České republice v druhém čtvrtletí roku 2020.

<< >>

První Barrandův workshop na téma jaderný výzkum (2018)

16. a 17. dubna se v Liblici konal první francouzsko-český workshop na téma jaderného výzkumu.

Zúčastnilo se ho zhruba třicet českých a francouzských vědců, kteří se zabývali celou řadou témat, např. základní výzkum (lasery a urychlovače, fyzika plazmatu), analytické metody, instrumentace či jaderné technologie. Diskuze probíhaly v angličtině a účastnili se jich zástupci předních českých (ÚJV Řež, ČVUT, ZČU…) a francouzských (CEA, CNRS, GANIL, EDF…) výzkumných institucí, program naleznete zde.

Vzhledem k Brexitu představují Česká republika a Francie evropské státy s nejvyšší koncentrací výzkumu civilního užití jaderné energie. Tento seminář byl příležitostí, jak zhodnotit stávající spolupráci, která má velmi strukturovanou podobu.  Zároveň byl příležitostí, jak se zamyslet nad dalšími společnými výzkumnými projekty, na něž by mohly dále navazovat programy Barrande mobility a Barrande fellowships s cílem vytvářet společné evropské výzkumné programy typu Horizon 2020.

Další Barrandův workshop o jadrném výzkumu by se měl konat v druhém čtvrtletí roku 2019 v Caen.