CEFRES - Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách

CEFRES – Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (USR 3138 CNRS-MAEDI) – měl v době svého založení v roce 1991 za cíl znovuobnovit vědecké výměny mezi Francií a střední Evropou, která procházela po pádu komunistického režimu mnohými proměnami.

Od té doby je vytváření sítí mezi výzkumnými skupinami z Francie, České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska jedním z poslání CEFRESu. CEFRES, patřící do sítě francouzských výzkumných ústavů v zahraničí,  spadá pod správu  francouzskéhoMinisterstva evropských a zahraničních věcí (MEAE) a Národního centra pro vědecký výzkum (CNRS).

Díky dohodě mezi Francouzským velvyslanectvím v České republice, CNRS, Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky, podepsané 21. listopadu 2014, tvoří ústav spolu s Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky partnerské instituce v rámci platformy vědecké francouzsko-české spolupráce v humanitních a společenských vědách, nazvané Platforma CEFRES. Symbolem jeho ukotvení do českého vědeckého prostředí je také fakt, že se ústav přestěhoval v prosinci 2015 do budovy Akademie věd, v ulici Na Florenci 3. Jeho součástí je také knihovna věnovaná frankofonní literatuře v oblasti humanitních a společenských věd (více než 6 000 svazků).

Prostřednictvím vědecké sítě ve Francii a ve střední Evropě, rozvíjí CEFRES svou politiku okolo tří prioritních výzkumných os definovaných díky spolupráci s partnery v České republice. K těmto výzkumným osám se pojí individuální a kolektivní výzkumné projekty ústavu.

CEFRES přijímá každoročně mladé vědce z Francie a ze zemí visegrádské čtyřky, díky čemuž rozvíjí vzdělávání v interdisciplinárním a mezinárodním výzkumu (viz rubrika Zapojte se).