Propagace vědy

Vědecká sekce aktivně podporuje vědecký výzkum a propaguje francouzskou vědeckou špičku. Za tímto účelem pravidelně zve významné francouzské vědce k účasti na událostech týkajících se vědy a určených studentům, vědcům či široké veřejnosti.