Vědecké ceny 2019

<< >>

Vědecké ceny 2019

Ve středu 26. června 2019 se v Síně slávy Národního muzea konalo 25. výročí slavnostního ceremoniálu Francouzského velvyslanectví.
Jean-Marie Lehn, Nobelova ceny za chemii, předsedal této ceremonii spolu s velvyslancem pan Roland Galharague.

U příležitosti 25. výročí tohoto ocenění se Francouzská ambasáda spojila s Národním muzeem a Akademií věd, aby sezvala laureáty z těchto 25 let na speciální večírek se slavnostní ceremonií, kde i někteří z oceněných přednesli svůj proslov. Událost tak spojila různé generace vědců a talentovaných studentů, sponzory této ceny a také akademické a institucionální zástupce z Česka i Francie.

Kromě oficiálního udělení ceny se hosté seznámili i s brožurou vydanou speciálně k této příležitosti. Obsahuje přehled 25 laureátů od roku 1994 i historii této ceny a její vývoj. Zde si můžete prohlédnout brožuru v češtině – PDF.

Soutěže se zúčastnilo celkem 60 kandidátů mladších 33 let, které nominovala buď vysoká škola či Akademie věd na základě kvality jejich výzkumné práce v rámci doktorandského studia. O výsledcích rozhodovalo 7 komisí tvořených 40 českými a francouzskými profesory a badateli.

Velvyslanectví společně se svými partnerskými organizacemi ocenilo celkem 23 laureátů v následujících kategoriích:

  • chemie – Solvay a Česká společnost chemická
  • počítačové vědy – Atos IT Solutions and Services a IT4Innovations
  • lékařství – Pierre Fabre Médicament
  • farmacie – Sanofi
  • jaderný výzkum – EDF a ATMEA
  • humanitní a společenské vědy a zvláštní cena platformy CEFRES 2018 – Nadace Karla Janečka

První tři ocenění v každé kategorii získali finanční odměnu od partnerských organizací. První a druhý obdrží od velvyslanectví také stipendium, které jim umožní měsíční výzkumný pobyt ve francouzské laboratoři dle vlastního výběru.

Seznam všech laureátů vědeckých cen udělených Velvyslanectvím Francie za rok 2019 naleznete níže:

Becquerel Prize 2019 in Nuclear Research

1st Prize

 

Valenta

Stanislav

Charles University

Gamma decay of highly excited nuclear level

2nd Prize

 

Ševeček

Martin

Czech Technical University in Prague

Limiting Characteristics of Accident Tolerant Fuels

3rd Prize ex aequo

 

Fortova

Anna

University of West Bohemia

Molten salt energy storage

3rd Prize ex aequo

 

Cesnek

Martin

Czech Technical University in Prague

Structural transformation processes of materials used in nuclear devices

Albert Schweitzer Prize 2019 in Medicine

 

1st Prize

 

Plachý

Lukáš

Charles University

Etiology of familiar short stature

2nd Prize

Novák

Jan

Masaryk University

Circulating microRNAs as non-invasive markers of rejection after heart transplantation

3rd Prize

 

Hympánová

Lucie

Charles University

Translational research into novel therapies for pelvic floor disorders

Jacques Derrida Prize 2019 in Humanities and Social Sciences

 

1st Prize

Drechselová 

Lucie

Czech Academy of Sciences

Women and local power: processes of mobilization and female political pathways in Turkey

2nd Prize

Kaše

Vojtěch

University of West Bohemia

Tracing the Origins of Eucharistic Magic: On the Role of Cognitive Attraction of Early Christian Rituals

3rd Prize

 

Lacková

Ľudmila

Palacký University

Linguistic Approach to Protein Folding

CEFRES platform Award

Janeček

Václav

Charles University

 Ownership of personal data in the Internet of Things

Jean-Marie Lehn Prize 2019 in Chemistry

 

1st Prize

Polák

Peter

University of Chemistry and Technology

Utilisation of bromoenol phosphate templates for
synthesis of molecules applicable in medicinal chemistry and material science

2nd Prize

Němec

Václav

Masaryk University

Synthesis of new highly potent and selective inhibitors of protein kinases (and Hh signaling)

3rd Prize

 

Hynek

Jan

Czech Academy of Sciences

Novel metal-organic frameworks with high sorption capacity

Special Prize

Bednářová

Eva

Charles Unviersity

Synthesis and Application of New Bipyridine Ligands

Joseph Fourier Prize 2019 in Computer Science

1st Prize

 

Mrázek

Vojtěch

Brno University of Technology

Automated Design Methodology for Approximate Low Power Circuits

2nd Prize

 

Durkota

Karel

Czech Technical University in Prague

Game Theoretic Approach to Security Configuration Problems

3rd Prize

 

Nečasová

Tereza

Masaryk University

Statistical methods for comparison of real and synthetic biomedical image data

Special Prize

 

Maršík

Ladislav

Charles University

Music Information Retrieval

Sanofi Prize 2019 in Pharmacy

1st Prize

 

Loukotová

Lenka

Czech Academy of Sciences

Novel hybrid polysaccharide-based polymers for immunoradiotherapy

2nd Prize

 

Hyršová

Lucie

Charles University

New aspects of pregnane X receptor function and regulation

3rd Prize ex aequo

 

Lhotská

Ivona

Charles University

Modern chromatographic techniques in food contamination analysis

3rd Prize ex aequo

Kudláček

Jan

Czech Academy of Sciences

Understanding the long-term dynamics in seizure probability – implications for drug therapy optimization and identification of new therapeutic targets in epilepsy