Cena v oblasti společenských a humanitních věd

Cena Jacquese Derridy

Mgr. Karel Janeček, MBA, PhD. ve spolupráci s Velvyslanectvím Francouzské republiky v České republice zahajují soutěž o vědecké ceny, jejichž smyslem je ocenit nejlepší výzkumné práce českých studentů doktorského studia v oblasti společenských a humanitních věd.

Výherci mají možnost získat finanční příspěvek a uskutečnit stáž ve francouzské výzkumné laboratoři.

V rámci této iniciativy bude také udílena zvláštní cena Platformy CEFRES za nejlepší vědecký článek v oboru společenských a humanitních věd publikovaný v odborném recenzovaném časopise.

Přiložený dokument je určen výzkumným a vysokoškolským institucím, které mají zájem přihlásit do soutěže o Cenu Jacquese Derridy za výzkum v oblasti společenských a humanitních věd své studenty. Naleznete v něm podmínky pro nominaci studentů a postup výběrového řízení:

Za účelem propagace naleznete ke stažení plakát týkající se udělování cen Jacquese Derridy.

Pokud Vaše instituce nebyla doposud ohledně této ceny francouzským velvyslanectvím informována, kontaktujte nás:

Odesláním formuláře projevujete souhlas s našimi Podmínkami pro ochranu osobních údajů.