Cena za farmacii

Cena Sanofi

Cenu Sanofi za farmacii (dříve nazývanou Cena za výzkum ve farmaceutických vědách) společně pořádají Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Sanofi. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů doktorských studií a mladých českých lékařů v oblasti farmacie.

Výherci obdrží jednak finanční podporu, jednak dostanou možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře ve Francii.

Následující dokument je určený vysokým školám, které by rády přihlásily své studenty do soutěže o Cenu Sanofi za farmacii. V dokumentu jsou souhrnně uvedeny podmínky, které musí studenti splňovat, a taktéž průběh výběrového řízení:

Za účelem propagace naleznete ke stažení plakát týkající se udělování Sanofi za farmacii.

V případě, že vaše vysoká škola nebyla ve věci udělování cen Josepha Fouriera za počítačové vědy Francouzským velvyslanectvím v České republice kontaktována, kontaktujte nás:

Odesláním formuláře projevujete souhlas s našimi Podmínkami pro ochranu osobních údajů.