Spolupráce se společnostmi

Vědecká a univerzitní sekce klade spolupráci se společnostmi na jedno z předních míst. Jejím cílem je propojit frankofonní firmy a vědce, aby mohli realizovat společné výzkumné projekty.

Nabízí několik způsobů spolupráce:

  • Velmi viditelné Vědecké ceny umožňují soukromým sponzorům objevovat nejlepší vědce z jejich oboru.
  • Spolufinancovaná stipendia dávají firmám možnost předběžně vybrat a přispět ke vzdělávání studentů posledních ročníků magisterských oborů, kteří mají v plánu poté do jejich firmy nastoupit.
  • Vytvořením dvojitých francouzsko-českých diplomů ve spolupráci mezi univerzitami a firmami si posledně jmenované zaškolují a nabírají mladé odborníky ze svého oboru.
  • France Alumni je platforma sdružující francouzské vysokoškolské absolventy a pro firmy představuje prostředek, jak navázat kontakt s mladými frankofonními absolventy ze všech studijních oborů.