Magisterský titul ve spolupráci se společnostmi a univerzitami

Francouzské velvyslanectví chce pomoci firmám usazeným v České republice s hledáním frankofonních zaměstnanců a podpořit rozvoj jejich strategie na mezinárodní úrovni.

Magisterské studium ve spolupráci se společnostmi

Francouzské velvyslanectví podporuje vznik dvojích francouzsko-českých diplomů. Pokud si firma přeje určitý typ vzdělání pro budoucí frankofonní zaměstnance, jejichž vzdělání by odpovídalo jejím potřebám, může si zažádat o podporu Francouzského velvyslanectví v realizaci francouzsko-českého magisterského studia v oblasti, kterou firma potřebuje.

Podpora Francouzského velvyslanectví může mít různé podoby:

  • vyhledvání kontaktů na odpovídající francouzská a česká vysokoškolská zařízení
  • zprostředkování kontaktu mezi partnery,
  • případně pomoc při definování studijního programu.

Tento typ vzdělávání může být pro firmy efektivním způsobem jak:

  • získat hned u zdroje své budoucí spolupracovníky a zahrnout je do svých plánů,
  • připravit či posílit své zavedení v České republice,
  • podílet se na vzdělávání nadaných českých studentů.

Program spojuje finanční prostředky několika partnerů:

  • firmy,
  • české univerzity,
  • francouzského vysokoškolského zařízení: grandes écoles, inženýrské vysoké školy a univerzity,
  • Francouzského velvyslanectví a Francouzského institutu v Praze.

Kontaktujte nás pro více informací:

Odesláním formuláře projevujete souhlas s našimi Podmínkami pro ochranu osobních údajů.