Spolupráce
fr cz

Cena za lékařství

Cena Alberta Schweitzera

Cenu Alberta Schweitzera za lékařství (dříve nazývanou Cena za lékařství) společně pořádají Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Pierre Fabre Médicament. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů v oblasti lékařství.

Výherci obdrží jednak finanční podporu, a jednak dostanou možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře ve Francii.

Slavnostní předání se uskuteční dne 16. června 2017 na recepci v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví, za přítomnosti velvyslance Francie v České republice. Ocenění laureátům předá pan profesor Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1987.

Následující dokument je určený vysokým školám, které by rády přihlásily své studenty do soutěže o Cenu Alberta Schweitzera za lékařství. V dokumentu jsou souhrnně uvedeny podmínky, které musí studenti splňovat, a taktéž průběh výběrového řízení:

Za účelem propagace naleznete ke stažení plakát týkající se udělování cen Alberta Schweitzera za lékařství.

V případě, že vaše vysoká škola nebyla ve věci udělování cen Alberta Schweitzera za počítačové vědy Francouzským velvyslanectvím v České republice kontaktována, kontaktujte nás :