Spolupráce mezi vědci

Hlavním cílem spolupráce mezi vědci je zvýšit počet francouzsko-českých projektů financovaných Evropskou unií, zejména pak programem Horizont 2020.

Za tímto účelem investuje vědecká sekce do prvních fází vědecké spolupráce od prvních kontaktů mezi francouzskými a českými vědci.

Nabízí tři možnosti zastřešené « programem Barrande »:

  • Semináře výměn mezi vědci na specifická témata (Barrande workshops), organizované střídavě Francií a Českou republikou, které podporují vznik nových možností vědecké spolupráce mezi českými a francouzskými týmy.
  • Program mobility vědců (Barrande mobility) spolufinancovaný MŠMT umožňující oběma týmům lépe se poznat.
  • Barrande fellowships jsou spolufinancována MSMT a jsou zaměřena na doktorandy, kteří se stanou skutečnými „ambasadory“ schopnými vytvářet trvalé vazby mezi dvěma výzkumnými týmy.