Barrande workshops

Workshop Barrande (pokračování programu Vltava) je dílna propojující české a francouzské vědce z několika konkrétních odvětví: chemie, biovědy, nanomateriálů, jaderného výzkumu.

Cílem je zprostředkovat vědcům pracujícím na podobných projektech první setkání v komorním a neformálním duchu, aby se mohli společně zamyslet nad novými možnostmi vědecké spolupráce mezi Českou republikou a Francií.

Tato kolokvia, na kterých se sejde dvacet až třicet účastníků, se pořádají každý rok střídavě ve Francii a České republice. Většinou trvají dva dny a zahrnují krátké prezentace vědců, prohlídku laboratoří a networking.