Chemie

Workshop Barrande 2018

Devátý česko-francouzský vědecký seminář na téma chemie proběhl 27. a 28. srpna 2018 ve Štrasburku ve spolupráci s Institutem fyziky a chemie speciálních materiálů Univerzity ve Štrasburku (UNISTRA).

Skoro 130 vědců, z toho třetina z České republiky, třetina přímo ze Štrasburku a třetina ze zbytku Francie, sdílelo poznatky o svých probíhajících výzkumných projektech a o budoucích vyhlídkách pro obor chemie. Cílem bylo podnítit nové projekty spolupráce, které by vzápětí mohly dozrát v programech Barrande mobility a Barrande fellowhips, s vyhlídkou sestavení evropských výzkumných projektů typu Horizon 2020.

Diskuze byla otevřena přednáškou nositele Nobelovy ceny za chemii, profesora Jean-Marie Lehna a poté přednáškou Zdeňka Farky, mladého vědce z brněnského CEITECu, který se nedávno stal prvním nositelem vědecké ceny 2018 udělované Francouzským velvyslanectvím v oblasti chemie. Následně téměř 140 vědců a post-doc akademiků sledovalo 11 plenárních prezentací, 25 dalších vystoupení a sérii více než 50 vědeckých posterů, načež byly nejlepší vystoupení a postery na konci semináře oceněny.

Zde můžete najít seznam účastníků a prezentací a zde další detaily.

V roce 2019 bude desátý workshop na téma chemie pořádán Institutem organické chemie Akademie věd České republiky v Praze.

 

Informace o loňském ročníku najdete Zde.