Vědecké ceny 2018

Ve středu 20. června byly v prostorech Buquoyského paláce slavnostně předány vědecké ceny udělované Velvyslanectvím Francie. Akci předsedal Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1987. Přítomni byli také dva vzácní hosté: Jean-Pierre Sauvage, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 2016, a Serge Haroche, nositel Nobelovy ceny za fyziku za rok 2012, a samozřejmě velvyslanec Francie, pan Roland Galharague.

Soutěže se zúčastnilo celkem 70 kandidátů mladších 33 let, které nominovala buď vysoká škola či Akademie věd na základě kvality jejich výzkumné práce v rámci doktorandského studia. O výsledcích rozhodovalo 7 komisí tvořených 54 českými a francouzskými profesory a badateli.

Velvyslanectví společně se svými partnerskými organizacemi ocenilo celkem 21 laureátů v následujících kategoriích:

  • chemie – Solvay a Česká společnost chemická
  • počítačové vědy – Atos IT Solutions and Services a IT4Innovations
  • lékařství – Pierre Fabre Médicament
  • farmacie – Sanofi
  • jaderný výzkum – EDF a ATMEA
  • humanitní a společenské vědy a zvláštní cena platformy CEFRES 2018 – Nadace Karla Janečka

První tři ocenění v každé kategorii získali finanční odměnu od partnerských organizací. První a druhý obdrží od velvyslanectví také stipendium, které jim umožní měsíční výzkumný pobyt ve francouzské laboratoři dle vlastního výběru.

Seznam všech laureátů vědeckých cen udělených Velvyslanectvím Francie za rok 2018 naleznete níže:

Cena za farmacii – SANOFI, Zdeněk SKROTT (Univerzity Palackého v Olomouci) za práci nazvanou « The role of the ubiquitin-proteasome system in tumorigenesis and cancer treatment ».

Cena Alberta Schweitzera – Pierre Fabre Médicament, Martina PARIZKOVA (2.lékařská fakulta – Univerzita Karlova v Praze) za práci nazvanou « Early stages of Azheimer's disease and their diagnosis using experimental tests of spatial cognition ».

Cena Josepha Fouriera – Atos, Michal BALAZIA (Masarykova univerzita v Brně) za práci nazvanou « Gait Recognition from Motion Capture Data ».

Zvláštní ocenění – IT4Innovations, Miloš MUSIL (Vysoké Učení

Technické v Brně) za práci nazvanou « FireProt: web server for automated design of thermostable proteins »

Cena Jean-Marie Lehna - Solvay CR, Zdeněk FARKA (Masarykova univerzita v Brně) za práci nazvanou « Bioelectronic interfaces studied with scanning probe microscopy  ».

Zvláštní ocenění – Česká společnost chemická, Miroslav KREPL (AV ČR, v.v.i. ; Masarykova univerzita v Brně) za práci nazvanou « Studies of protein - nucleic acids complexes  »

Cena H. Becquerela – EDF a ATMEA, Petr DISTLER (České vysoké učení technické v Praze) za práci nazvanou « Study of Extraction Systems for Partitioning of Lanthanoids and Minor Actinoids ».

Cena Jacquese Derridy – Karel Janeček, Josef WILCZEK (Masarykova univerzita v Brně) za práci nazvanou « New approaches for the acquisition, systematisation and interpretation of archaeological artefacts ».

<< >>