Frankofonie v České republice

Dny Frankofonie

 

Soutěž Frankofonie

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (MZV) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT), ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím v České republice, Francouzským institutem v Praze a zastupitelskými úřady frankofonních zemí v České republice pořádají každoročně v období únor/březen Soutěž Frankofonie.
Tato individuální soutěž je určená jak pro studenty středních, tak pro žáky základních škol.

Pečeť kvality LabelFrancEducation

Pečeť kvality LabelFrancEducation se uděluje zahraničním školám, které v rámci svých oborů studia přispívají k šíření francouzského jazyka a francouzské kultury. Poprvé byla tato pečeť udělena v roce 2012.

Pečeť kvality LabelFrancEducation je uznáním a zhodnocením veřejných i soukromých škol, které svým studentům nabízejí rozšířenou výuku francouzštiny a umožňují jim objevit další předměty vyučované ve francouzštině. Dále má tato pečeť za cíl propagovat u žáků a jejich rodičů dvojjazyčné excelentní vzdělávání v zahraničí.

Pečeť kvality LabelFrancEducation uděluje francouzské ministerstvo zahraničí na základě posudku vypracovaného meziresortní poradní komisí, ve které zasedají zástupci ministerstva zahraniční, ministerstva školství, Agentury pro francouzské vzdělávání v zahraničí a Francouzské laické misie.

Agendu pečetě kvality LabelFrancEducation má na starosti francouzská Agentura pro francouzské vzdělávání v zahraničí.

Od února 2012 získalo pečeť kvality LabelFrancEducation celkem 32 škol z celého světa, mezi něž patří také všechny čtyři česko-francouzské bilingvní sekce.

Do roku 2015 by mělo být touto pečetí oceněno celkem 100 zahraničních škol.

Bližší informace získáte na níže uvedených webových stránkách:

LabelFrancEducation

Ve čtvrtek 15. března 2012 převzala na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze ocenění LabelFrancEducation čtyři gymnázia s česko-francouzskou bilingvní sekcí: Gymnázium Jana Nerudy v Praze, Gymnázium Matyáše Lercha v Brně, Slovanské gymnázium v Olomouci a Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře.

Za přítomnosti francouzského velvyslance v ČR J. E. p. Pierra Lévyho a ředitele odboru mezinárodních vztahů na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mgr. Ladislava Bánovce převzali toto ocenění z rukou státního tajemníka pro krajany žijící v zahraničí na francouzském ministerstvu zahraničních věcí a evropských záležitostí Edouarda Courtiala ředitelé všech čtyř bilingvních gymnázií: RNDr. Juraj Liška, Mgr. Petr Kovač, RNDr. Radim Slouka a RNDr. Miroslav Vácha.

Studenti a studentky Gymnázia Jana Nerudy v Praze vystoupili s hudebním příspěvkem (zpěv, klavír) a studentky Slovanského gymnázia Olomouc položily p. Courtialovi několik otázek.

Pečeť kvality LabelFrancEducation představuje jeden z hlavních prostředků Plánu pro rozvoj francouzského vzdělávání v zahraničí. Tento plán představil na zasedání vlády Francouzské republiky dne 15. 6. 2011 místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí Alain Juppé.

Pečeť kvality LabelFrancEducation je udělována školám v zahraničí, které nabízejí frankofonní bilingvní výuku mimořádné kvality a které v rámci svých národních vzdělávacích systémů přispívají k rozkvětu francouzského vzdělávání a francouzského jazyka a kultury. Vedle 485 škol nabízejících francouzské vzdělávání v zahraničí je smyslem škol zařazených do sítě LabelFrancEducation obohatit a diverzifikovat vzdělávací a jazykovou přítomnost Francie v zahraničí.

Na její realizaci se podílejí francouzské ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí a ministerstvo národního školství, mládeže a spolkového života společně s Agenturou pro francouzské vzdělávání v zahraničí (AEFE). Tato agentura je také pověřena jejím administrativním a finančním řízením.

Všechny čtyři česko-francouzské bilingvní sekce byly po právu oceněny touto pečetí kvality za svoji mimořádnou práci v oblasti výuky francouzského jazyka a francouzské kultury. Předání ocenění LabelFrancEducation tak korunovalo 20letou existenci těchto sekcí, jež tvoří základ česko-francouzské spolupráce.

Dokumenty ke stažení