Frankofonie ve světě

Týden francouzského jazyka

Francouzské Ministerstvo kultury a komunikací (vrchní delegace pro francouzský jazyk a jazyky Francie, délégation générale à la langue française et aux langues de France) ve spolupráci s francouzským Ministerstvem pro zahraniční a evropské záležitosti a Ministerstvem školství každoročně kolem mezinárodního den Frankofonie (20. března) pořádá Týden francouzského jazyka.

Ve Francii se na organizaci této akce, kterou koordinují regionální ředitelství pro kulturní záležitosti (directions régionales des affaires culturelles, DRAC), podílí četní partneři z celé Francie, a to jak ze státní, tak ze soukromé sféry. Současně je zásluhou kulturní sítě přítomné na všech pěti kontinentech organizováno velké množství akcí také v zahraničí.

Na jaře každého roku tak Týden francouzského jazyka zve širokou veřejnost k oslavě našeho jazyka nad daným tématem a nad výběrem „deseti slov“, které jsou společným vodítkem všech pořádaných akcí. Je to jedinečná příležitost jak iniciovat a sdružit projekty nejen v rámci Francie, ale v rámci celého světa. Je to taktéž výsadní okamžik, který umožňuje ukázat a vyzdvihnout rozličné tváře našeho jazyka. Týden francouzského jazyka se snaží podnítit realizaci jakýchkoli aktivit, ať již vycházejí z iniciativy státních či soukromých aktérů, a ať se jedná o akce na regionální, celostátní či mezinárodní úrovni. Podílet se může kdokoli: jednotlivci, sdružení, kulturní instituce, výchovná a vzdělávací zařízení, knihovny, místní samosprávy, podniky …

Cílem Týdne francouzského jazyka je nejen ukázat veřejnosti krásu francouzštiny a poklady, jež skrývá, ale taktéž představit její úlohu v sociální soudržnosti jakožto prostředku osobního vyjadřování, přístupu k občanství a ke kultuře. Každý si může osvojit svůj jazyk a jeho slova, a to bez ohledu na kulturní a sociální prostředí z něhož pochází.

Týden francouzského jazyka je současně také možností ukázat, že francouzština ve své výrazové rozmanitosti sjednocuje kulturní prostor sdílený sto sedmdesáti pěti milióny mluvčími, a že ke společném odkazu francouzského jazyka se hlásí šedesát osm členských, přidružených nebo pozorovatelských států a vlád Mezinárodní organizace Frankofonie (Organisation internationale de la Francophonie, OIF).

Les chiffres de la francophonie

Ve světe hovoří francouzsky zhruba 200 miliónů lidí.

Description : - Francouzština je devátým nejrozšířenějším mateřským jazykem na světě.

Description : - Francouzština má status úředního jazyka ať již sama, či spolu s dalšími jazyky ve 32 zemích a vládách – členech Mezinárodní organizace Frankofonie.

  • Francouzština je spolu s angličtinou jediným jazykem, kterým se hovoří na všech pěti světadílech.
  • Okolo 83 miliónů lidí se učí francouzsky. Po angličtině je to jazyk, který se vyučuje nejčastěji.
  • Africký kontinent má nejvyšší počet frankofonních obyvatel tvořících až 10 % jeho celkové populace.
  • V Evropské unii je francouzština jako mateřský jazyk na druhém místě v počtu mluvčích (16 %), hned za němčinou (23,3 %).
  • Na internetu je francouzština třetím nejužívanějším jazykem s 5 % stránek, po angličtině (45 %) a němčině (7 %).

Pokud se chcete o frankofonii a frankofonním tisku dozvědět více, kliknětě na stránky Mezinárodní unie frankofonního tisku.

Panorama dvojjazyčné frankofonní výuky

Dvojjazyčná frankofonní výuka se ve světě rychle rozvíjí: v současné době ji využívá na 1 400 000 žáků v 50 státech na všech pěti kontinentech.

Chcete-li se o frankofonních dvojjazyčných sekcích ve světě dozvědět více, jděte na internetové stránky „fil du bilingue“.

České republice existují dva typy gymnázií s výukou nejazykových předmětů ve francouzštině:

Tyto sekce nabízejí intenzivní výuku francouzštiny v prvních dvou letech studia a následně výuku nejazykových předmětů (dějepis, zeměpis, matematika, fyzika a chemie) ve francouzštině doplněnou o výuku francouzského jazyka a literatury.

Tyto sekce nabízejí rozšířenou výuku francouzštiny a podle možností gymnázia výuku jednoho nebo dvou nejazykových předmětů ve francouzštině. Cílem tohoto typu studia je dosažení úrovně B2 SERR na konci studia.