Výstava Energie

„Energie znamená život. Umožňuje živým tvorům růst, dýchat, pohybovat se a rozmnožovat se. Ke svému vývoji využívaly lidské společnosti v průběhu let rozmanité formy energie: svaly (lidí i zvířat), vodu, vítr, dřevo, slunce, atom, ropu...

20. století charakterizují nové výrobní a distribuční technologie, které se neustále zdokonalují, aby udržely krok s nárůstající spotřebou energie. Energie získaná z ropy, uhlí, zemního plynu či jádra umožnila skutečnou technickou revoluci v životním trendu, v dopravě, výrobě a spotřebě.

Tyto změny přinutily člověka k tomu, aby v masovém měřítku využíval přírodní zdroje, které se nashromáždily pod zemí v průběhu milionů let. Tyto tzv. „fosilní“ zdroje existují ovšem v omezeném množství. Jejich užíváním se navíc tvoří velké množství skleníkových plynů, které jsou zodpovědné za oteplování klimatu.

To byl také důvod, proč se mnohé země zavázaly k tomu, že sníží své emise skleníkových plynů. Francie chce jít ještě dál a snížit své emise 4krát. Tyto snahy předpokládají revizi našeho způsobu výroby, spotřeby, přepravy, výstavby našich budov či toho, jak budeme koncipovat naše města. Čím budeme mít nižší celkovou spotřebu energie, tím se zvýší podíl obnovitelné energie (např. sluneční nebo větrné). Je to pro nás úžasná technologická a hospodářská výzva.

Lidstvo je dnes konfrontováno s bezprecedentním energetickým problémem, tj. jak vyhovět potřebám 6,7 miliardy lidí a přitom uchránit životní prostředí. Vložme tedy společně svoji energii do služeb planety, její budoucnosti a generací, které přijdou po nás!“

Pro více informací o výstavě klikněte zde.

Stáhněte si:

- pedagogický list pro žáky (francouzsky pro úroveň B1)
- pedagogický list pro žáky (česky)
- pedagogický list pro učitele (francouzsky )
- pedagogický list pro učitele (česky)

- náhled fotografií
- popisky k fotografiím (francouzsky)
- popisky k fotografiím (česky)