Výstava Les

„Lesy jsou suchozemská prostředí, ve kterých se soustřeďuje největší množství forem života a přírodních druhů. Lesy hrají zásadní roli v koloběhu vody, uhlíku a kyslíku. Přispívají k tvorbě, obohacování a ochraně půdy. Stovky milionů lidí z nich získávají prostředky pro svoji obživu. A jsou také zdrojem pro významnou část našich léků.

Celá staletí využívají lidé lesy, jejich zdroje a území k uspokojování svých potřeb. Jako u jiných ekosystémů se musíme dnes ptát, jakým způsobem dosáhnout rovnováhy mezi lidskou činností a lesy, které jsou podmínkou pro samotnou existenci společnosti jak v průmyslových tak v rozvojových zemích. Odlesňování a degradace lesních ekosystémů mají vliv na podmínky života ve společnosti stejně jako na změny podnebí (ničení lesů je v mnohém zodpovědné za světové emise skleníkových plynů) a na úbytek biodiverzity.

Tím jak lépe rozumíme základním a komplexním funkcím a službám, které lesy zajišťují, tak se lesy stávají předmětem nových způsobů ochrany a správy respektující cíle trvale udržitelného rozvoje."

Pro více informací o výstavě klikněte zde.

Stáhněte si:

- náhled fotografií
- popisky k fotografiím (francouzsky)
- popisky k fotografiím (česky)