Výstava Voda

„Z vesmíru se Země jeví úplně jinak, než ostatní planety sluneční soustavy. V podstatě se jedná o domodra zbarvenou kouli, jelikož tři čtvrtiny jejího povrhu pokrývá voda. Voda je podmínkou pro život. Bez ní nepracují buňky a metabolismus jakéhokoli živého tvora přestává fungovat. Zatímco vznik a historie života jsou úzce provázány s výskytem vody, dějiny člověka – nomádů, obyvatel vesnic či měst – jsou spojeny s přítomností tohoto zdroje v jezerech, řekách a dalších pramenech, které koloběh vody neustále obnovuje a pročišťuje.

Vodní zdroje jsou zatěžovány intenzivním využíváním zejména pro potřeby zemědělství, průmyslu a velkoměst, a to často způsobem přesahujícím schopnosti jejich přirozené obnovy. To s sebou přináší obrovské problémy znečištění a poruchy cirkulace vody. I když je vody dostatek, nadměrné využívání a plýtvání sladkou vodou má za následek to, že se pomalu stává nedostatkovým zdrojem a lidstvo i četné ekosystémy se dostávají do nouzové situace či se dokonce ocitají v ohrožení.

Objevují se proto nové metody jejího využití, které jsou orientovány na trvale udržitelný rozvoj. Města i státy hledají cesty, jak zlepšit zpitnění vody, její distribuci a spotřebu, a zároveň bojují proti jejímu plýtvání. Výzkum, jak řešit znečišťování sladké i mořské vody, zažívá velký vzestup.

Budoucnost vody je úzce spjatá s budoucností lidstva. Musí být tedy chráněna.“

Pro více informací o výstavě klikněte zde.

Stáhněte si:

úroveň A1 :
- pedagogický list pro žáky
- pedagogický list pro učitele

úroveň A2 :
- pedagogický list pro žáky

úroveň B1:
- pedagogický list pro žáky
- pedagogický list pro učitele

úroveň B1/B2:
- pedagogický list pro žáky
- pedagogický list pro učitele

Všechny pedagogické listy vytvořili vyučující FJ na Gymnáziu Legionářů, Příbram. Děkujeme!

- náhled fotografií
- popisky k fotografiím (francouzsky)
- popisky k fotografiím (česky)